اداره آموزش دانشکده

مسئول آموزش

سرکار خانم مریم جعفری

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری

اطلاعات تماس
آدرس محل کار: اراک- سردشت- میدان بسیج- مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم (ص)- دانشکده پیراپزشکی
شماره تماس: 8-34173502-086
داخلی: 268
شماره نمابر:  34173526-086
پست الکترونیک: jafari 8013@gmail.com

شرح وظایف


کارشناسان آموزش دانشکده پیراپزشکی

کارشناس آموزش رشته هوشبری مقطع پیوسته  : خانم نوربهشت

کارشناس آموزش رشته علوم آزمایشگاهی ورودی های مهر 98، بهمن 98 ،مهر 97،بهمن 97ومهر 96  : خانم معطی

کارشناس آموزش رشته علوم آزمایشگاهی ورودی های بهمن 95 ،مهر95، بهمن 96: خانم مخلص آبادی

کارشناس آموزش رشته تکنولوژی پرتو درمانی و تکنولوژی پرتوشناسی : آقای سلیمی

شرح وظایف

 

اطلاعات تماس

آدرس : اراک –سردشت، میدان بسیج ، مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم (ص)، دانشکده پیراپزشکی

شماره های تماس :8-34173502-086

داخلی :299

 

کلید واژه ها: دانشکده پیراپزشکی اراکاداره آموزش

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۳۹۸