آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آئین نامه و بخش نامه

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۳ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آیین نامه ادامه تحصیل دانشجویان ممتازدانشجویان
آئین نامه اجرایی استفاده از دوره فرصت مطالعاتیاساتید
آئین نامه تسهیلات فرزندان اعضاء هیات علمیاساتید
آئین نامه ارزیابی فعالیتهای نوآوری(دانش پژوهی)اساتید
آئین نامه اجرایی ارتقای اعضای هیات علمیاساتید
آئین نامه اداری استخدامی اعضاء هیات علمیاساتید
آئین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسیدانشجویان
آئین نامه انتخاب و معرفی دانشجوی نمونهدانشجویان
آئین نامه رفتار و پوشش حرفه ایدانشجویان
بخشنامه معادل سازی درس زبان عمومیدانشجویان
ایمنوهماتولوژی (آقای خسروی)علوم آزمایشگاهی۲۳ شهریور ۱۳۹۸
خون شناسی ۲ (آقای خسروی)علوم آزمایشگاهی۲۳ شهریور ۱۳۹۸
ویروس شناسی پزشکی (آقای دکتر محسن خاکی)علوم آزمایشگاهی۲۳ شهریور ۱۳۹۸
بهداشت عمومی و اپیدمیولوژی(آقای دکتر محسن شمسی)علوم آزمایشگاهی۲۳ شهریور ۱۳۹۸
روانشناسی عمومی (آقای رضا پریور)علوم آزمایشگاهی۲۳ شهریور ۱۳۹۸
ژنتیک پزشکی (آقای دکتر میلاد غلامی)علوم آزمایشگاهی۲۳ شهریور ۱۳۹۸
هورمون شناسی (خانم دکتر فریده جلالی مشایخی)علوم آزمایشگاهی۲۳ شهریور ۱۳۹۸
بیوشیمی پزشکی (۱) (آقای دکتر علی خسرو بکی)علوم آزمایشگاهی۲۳ شهریور ۱۳۹۸
اصول مدیریت و قوانین در آزمایشگاه (آقای رضا حاجی حسین)علوم آزمایشگاهی۲۳ شهریور ۱۳۹۸
روش های کنترل کیفی در آزمایشگاه های بالینی (خانم مریم دبیر)علوم آزمایشگاهی۲۳ شهریور ۱۳۹۸