آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آئین نامه و بخش نامه

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۸ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
ایمنوهماتولوژی (آقای خسروی)علوم آزمایشگاهی۲۸ مرداد ۱۳۹۹
خون شناسی ۲ (آقای خسروی)علوم آزمایشگاهی۲۸ مرداد ۱۳۹۹
ویروس شناسی پزشکی (آقای دکتر محسن خاکی)علوم آزمایشگاهی۲۳ شهریور ۱۳۹۸
بهداشت عمومی و اپیدمیولوژی(آقای دکتر محسن شمسی)علوم آزمایشگاهی۲۳ شهریور ۱۳۹۸
روانشناسی عمومی (آقای رضا پریور)علوم آزمایشگاهی۲۳ شهریور ۱۳۹۸
ژنتیک پزشکی (آقای دکتر میلاد غلامی)علوم آزمایشگاهی۲۳ شهریور ۱۳۹۸
هورمون شناسی (خانم دکتر فریده جلالی مشایخی)علوم آزمایشگاهی۲۳ شهریور ۱۳۹۸
بیوشیمی پزشکی (۱) (آقای دکتر علی خسرو بکی)علوم آزمایشگاهی۲۳ شهریور ۱۳۹۸
اصول مدیریت و قوانین در آزمایشگاه (آقای رضا حاجی حسین)علوم آزمایشگاهی۲۳ شهریور ۱۳۹۸
روش های کنترل کیفی در آزمایشگاه های بالینی (آقای محمود خسروی)علوم آزمایشگاهی۲۸ مرداد ۱۳۹۹
سم شناسی (آقای داریوش بدخشان)علوم آزمایشگاهی۲۳ شهریور ۱۳۹۸
آزمایشگاه سم شناسی (آقای داریوش بدخشان)علوم آزمایشگاهی۲۳ شهریور ۱۳۹۸
زیست شناسی سلولی و مولکولی(آقای دکتر هادی کرمی)علوم آزمایشگاهی۲۳ شهریور ۱۳۹۸
نشانه شناسی و معاینات بالینی( خانم اکرم بیاتی)هوشبری۲۳ شهریور ۱۳۹۸
اخلاق هوشبری(خانم منصوره کریمی کیا)هوشبری۲۳ شهریور ۱۳۹۸
مهارت پرستاری و کار در اتاق عمل(خانم منصوره کریمی کیا)هوشبری۲۳ شهریور ۱۳۹۸
ریاضیات(آقای دکتر بیاتیانی)تکنولوژی پرتو درمانی۲۳ شهریور ۱۳۹۸
دوزیمتری(آقای دکتر بیاتیانی)تکنولوژی پرتو درمانی۲۳ شهریور ۱۳۹۸
روانشناسی بیماران سرطانی(آقای پریور)تکنولوژی پرتو درمانی۲۳ شهریور ۱۳۹۸
فیزیک براکی تراپی(خانم دکتر فاطمه قهرمانی)تکنولوژی پرتو درمانی۲۳ شهریور ۱۳۹۸