آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آئین نامه و بخش نامه

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۳ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آئین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسیدانشجویان
آئین نامه اجرایی ارتقای اعضای هیات علمیاساتید
آئین نامه اجرایی استفاده از دوره فرصت مطالعاتیاساتید
آئین نامه اداری استخدامی اعضاء هیات علمیاساتید
آئین نامه ارزیابی فعالیتهای نوآوری(دانش پژوهی)اساتید
آئین نامه انتخاب و معرفی دانشجوی نمونهدانشجویان
آئین نامه تسهیلات فرزندان اعضاء هیات علمیاساتید
آئین نامه رفتار و پوشش حرفه ایدانشجویان
آزمایشگاه خون شناسی (۱)(آقای دکتر صیادی)علوم آزمایشگاهی۲۳ شهریور ۱۳۹۸
آزمایشگاه سم شناسی (آقای داریوش بدخشان)علوم آزمایشگاهی۲۳ شهریور ۱۳۹۸
آزمایشگاه شیمی عمومی (خانم دکتر فاطمه ایمان پرست)علوم آزمایشگاهی۲۳ شهریور ۱۳۹۸
آیین نامه ادامه تحصیل دانشجویان ممتازدانشجویان
اخلاق هوشبری(خانم منصوره کریمی کیا)هوشبری۲۳ شهریور ۱۳۹۸
ادبیات فارسی (خانم نصرتی)علوم آزمایشگاهی۲۳ شهریور ۱۳۹۸
ادبیات فارسی (خانم نصرتی)هوشبری۲۳ شهریور ۱۳۹۸
اصول مدیریت و قوانین در آزمایشگاه (آقای رضا حاجی حسین)علوم آزمایشگاهی۲۳ شهریور ۱۳۹۸
اصول مراقبت های ویژه(خانم کریمی کیا)هوشبری۱۲ بهمن ۱۳۹۸
ایمنوهماتولوژی (آقای خسروی)علوم آزمایشگاهی۲۳ شهریور ۱۳۹۸
باکتری شناسی پزشکی (آقای دکتر احسان اله غزنوی راد)علوم آزمایشگاهی۲۳ شهریور ۱۳۹۸
بخشنامه معادل سازی درس زبان عمومیدانشجویان