آیین نامه‌ها و فرم‌ها- تکنولوژِی اتاق عمل

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۳ مورد از کل ۱۳ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
مقدمه ای بر تکنولوژی جراحی-خانم محبوبه خسروانیتکنولوژِی اتاق عمل
فیزیک پزشکی و الکتریسته و رباتیک و کاربرد آن در اتاق عمل-خانم دکتر هما سلیمانیتکنولوژِی اتاق عمل
فوریت های پزشکی -خانم محبوبه خسروانیتکنولوژِی اتاق عمل
تکنولوژی جراحی چشم و مراقبتهای آن-آقای حامد پرنیختکنولوژِی اتاق عمل
تکنولوژی جراحی تروما-خانم محبوبه خسروانیتکنولوژِی اتاق عمل
تکنولوژی اتاق عمل زنان و ارولوژی و مراقبتهای آن-خانم معصومه نوروزیتکنولوژِی اتاق عمل
بیماریهای داخلی -جراحی(۱) - خانم معصومه نوروزیتکنولوژِی اتاق عمل
اصول و فنون مهارت های بالینی-خانم محبوبه خسروانیتکنولوژِی اتاق عمل
اصول ضدعفونی و استریلیزاسیون -آقای حامد پرنیختکنولوژِی اتاق عمل
اصول ریکاوری-خانم محبوبه خسروانیتکنولوژِی اتاق عمل
اصطلاحات پزشکی-خانم محبوبه خسروانیتکنولوژِی اتاق عمل
آشنایی با وسایل و تجهیزات اتاق عمل-خانم معصومه نوروزیتکنولوژِی اتاق عمل
آشنایی با بیماریهای داخلی و مراقبتهای آن-خانم معصومه نوروزیتکنولوژِی اتاق عمل