آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۸ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آئین نامه اجرایی استفاده از دوره فرصت مطالعاتیاساتید
آئین نامه تسهیلات فرزندان اعضاء هیات علمیاساتید
آئین نامه ارزیابی فعالیتهای نوآوری(دانش پژوهی)اساتید
آئین نامه اجرایی ارتقای اعضای هیات علمیاساتید
آئین نامه اداری استخدامی اعضاء هیات علمیاساتید
آیین نامه ادامه تحصیل دانشجویان ممتازدانشجویان
آئین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسیدانشجویان
آئین نامه انتخاب و معرفی دانشجوی نمونهدانشجویان
آئین نامه رفتار و پوشش حرفه ایدانشجویان
بخشنامه معادل سازی درس زبان عمومیدانشجویان
فرم خام طرح درساساتید
فرم طرح درس ویژه دروس نظریاساتید
فرم طرح درس ویژه دوره های کارآموزیاساتید
فرم ارتقاء سالیانهاساتید
فرم گزارش فعالیتهای آموزشی و پژوهشیاساتید
فرم درخواست حذف اضطراریدانشجویان
فرم درخواست میهمانیدانشجویان
فرم انصراف از میهمانیدانشجویان
فرم درخواست انتقالدانشجویان
فرم تسویه حسابدانشجویان