مطالب مرتبط با کلید واژه " اداره آموزش "


اداره آموزش دانشکده

مسئول آموزش سرکار خانم مریم جعفری مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری اطلاعات تماس آدرس محل کار: اراک- سردشت- میدان بسیج- مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم (ص)- دانشکده پیراپزشکی شماره تماس: 8-34173502-086 داخلی: 268 شماره نمابر:  34173526-086 پست الکترونیک: jafari 8013@gmail.com شرح وظایف کارشناسان آموزش دانشکده پیراپزشکی کارشناس آموزش رشته هوشبری مقطع پیوسته  : خانم نوربهشت کارشناس ...