آیین افتتاحیه مدرسه بیمارستان حامی یار

۱۵ دی ۱۳۹۸ ۹