لیست موسسات خیریه سلامت

نام سمن/موسسه خیریهسازمان صدور پروانهشماره مجوزنام نماینده اولسمت نمایندهآدرسموضوع اصلی فعالیتمرکز درمانی خیریه تحت پوشش (دارد/ندارد)نوع موسسه (سمن/موسسه خیریه/شعبه/نمایندگی)محدوده فعالیت (ملی/فرااستانی/استانی/شهرستانی)
انجمن خیریه حمایت از بیماران دیابتی (ترنم ) نمایندگی آشتیانفرمانداری-منیره جعفریمدیر عاملشبکه بهداشت و درمان آشتیانبهداشت و درماننداردموسسه خیریهشهرستانی
انجمن خیریه حمایت از بیماران دیابتی (ترنم) نمایندگی تفرشفرمانداری-کوروش سیف اللهیمدیر عاملشبکه بهداشت و درمان تفرشبهداشت و درماننداردموسسه خیریهشهرستانی
انجمن خیریه حمایت از بیماران دیابتی (ترنم) نمایندگی فراهانفرمانداری-غلامرضا شمشیریمدیر عاملشبکه بهداشت و درمان فراهانبهداشت و درماننداردموسسه خیریهشهرستانی
انجمن خیریه حمایت از بیماران دیابتی (ترنم ) نمایندگی کمیجانفرمانداری-سمانه محمدیمدیر عاملشبکه بهداشت و درمان کمیجانبهداشت و درماننداردموسسه خیریهشهرستانی
انجمن خیریه حمایت از بیماران دیابتی (ترنم ) نمایندگی شازندفرمانداری-مژگان قاسمیمدیر عاملشبکه بهداشت و درمان شازندبهداشت و درماننداردموسسه خیریهشهرستانی
انجمن خیریه حمایت از بیماران دیابتی (ترنم ) نمایندگی خندابفرمانداری-احد رشیدیمدیر عاملشبکه بهداشت و درمان خنداببهداشت و درماننداردموسسه خیریهشهرستانی
انجمن خیریه حمایت از بیماران دیابتی (ترنم ) نمایندگی محلاتفرمانداری-مرضیه اسدیمدیر عاملشبکه بهداشت و درمان محلاتبهداشت و درماننداردموسسه خیریهشهرستانی
انجمن حمایت از بیماران کلیوی شازندفرمانداری-کیومرث مرادیمدیر عاملشازند خیابان شهید بهشتی نبش خیابان مالک اشتر سمت راستخیریه -حمایتینداردموسسه خیریهشهرستانی
مجمع خیرین سلامت تفرشفرمانداری تفرش-فاطمه عباسیمدیر عاملشبکه بهداشت و درمان تفرشامور خیریه و نیکو کارینداردموسسه خیریهشهرستانی
مجمع خیرین سلامت بیمارستان امیرالمومنیناستانداری-کیومرث محمودیمدیر عاملبیمارستان امیرالمومنین اراکبهداشت و درماننداردشعبهاستانی
----------
----------
----------
----------
----------
----------
----------
----------
----------
----------
----------
----------
----------
----------
----------
----------
----------
----------
----------
----------
----------
----------
----------
----------
----------
----------
----------
----------
----------
----------
----------
----------
----------
----------
----------
----------
----------
----------
----------
----------
نمایش ۱ تا ۵۰ مورد از کل ۱۸۴ مورد.