لیست موسسات خیریه سلامت

ردیفنام سمن/موسسه خیریهسازمان صدور پروانهشماره مجوزنام نماینده اولسمت نمایندهآدرسموضوع اصلی فعالیتمرکز درمانی خیریه تحت پوشش (دارد/ندارد)تعداد شعبهنوع موسسه (سمن/موسسه خیریه/شعبه/نمایندگی)
 
21مجمع خیرین سلامت تفرشفرمانداری تفرش-فاطمه عباسیمدیر عاملشبکه بهداشت و درمان تفرشامور خیریه و نیکو کاریندارد-موسسه خیریه
25مجمع خیرین سلامت بیمارستان امیرالمومنیناستانداری-محمد حسین صابری انصاریعضو مجمعبیمارستان امیرالمومنین اراکبهداشت و درمانندارد-شعبه
31موسسه خیریه امدادگران عاشورا استان مرکزیاستانداری-رحیم عبدیمدیرعاملاراک - بیمارستان ولیعصرعجبهداشت و درمانندارد-موسسه خیریه
33انجمن نیکوتینی های فراناماستانداری-مرتضی عربمدیرعاملاراکقطع مصرف نیکوتینندارد-سمن
-----------
-----------
-----------
-----------
-----------
-----------
-----------
-----------
-----------
-----------
-----------
-----------
-----------
-----------
-----------
-----------
-----------
-----------
-----------
-----------
-----------
-----------
-----------
-----------
-----------
-----------
-----------
-----------
-----------
-----------
-----------
-----------
-----------
-----------
-----------
-----------
-----------
-----------
-----------
-----------
-----------
-----------
-----------
-----------
-----------
-----------
نمایش ۱ تا ۵۰ مورد از کل ۱۶۹ مورد.