مسئولین واحدهای ستادی


نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.
ردیفنام و نام خانوادگیسمتمقطع تحصیلیرشته تحصیلی
1ابوالفضل حاج کریممسئول خیرین و موسسات خیریه دانشگاهکارشناسی ارشدمدیریت دولتی
2عاطفه علینقیانمسئول سازمان های مردم نهاد سلامتکارشناسی ارشدکتابداری و اطلاع رسانی
3مهدی امینی مصلح آبادیمسئول مولفه های اجتماعی موثر بر سلامتکارشناسی ارشدروان شناسی بالینی