مسئولین واحدهای ستادی

ردیفنام و نام خانوادگیسمتمقطع تحصیلیرشته تحصیلیشماره مستقیم
2عاطفه علینقیانمسئول خیرین و موسسات خیریه وسازمان های مردم نهاد سلامتکارشناسی ارشدکتابداری و اطلاع رسانی33135370
3مهدی امینی مصلح آبادیمسئول مولفه های اجتماعی موثر بر سلامتکارشناسی ارشدروان شناسی بالینی33120772
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.