اعضای شورای پیام گزار

ردیفنام و نام خانوادگیسمتدستگاه
----
5آقای محمد رضا بخشیمعاون مالی، پشتیبانی و عمرانیدادگستری کل استان
9آقای ابوالفضل تكلومسئول HSEشهرداری اراک
14آقای احمد ربیعیرئیس بهداریفرماندهی انتظامی استان
11آقای بابک یوسفیسرپرست اداره HSEسازمان صنعت و معدن و تجارت استان
10آقای حسین کرمپورمدیر امور اداریاداره کل صدا و سيمای استان
6آقای دکتر سیروس سلمان نژادرئیس اداره نظارتاداره کل دامپزشکی استان
1آقای رحمان یوسفیرئیس گروه حفاظت، ایمنی و محیط زیستشرکت آب و فاضلاب استان
8آقای سعید غفاریکارشناس اداریسازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
4آقای سید اکبر بنی جمالیمشاور رئیس و مسئول محیط زیست و سلامت غذاسازمان جهاد کشاورزی استان
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۸ مورد.