اعضای شورای پیام گزار

ردیفنام و نام خانوادگیسمتدستگاه
----
7خانم بهناز ملکیرئیس اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و حقوق شهرونداناداره کل راه و شهرسازي استان
6آقای دکتر سیروس سلمان نژادرئیس اداره نظارتاداره کل دامپزشکی استان
14آقای احمد ربیعیرئیس بهداریفرماندهی انتظامی استان
12آقای محمد رضا شایسته جورئیس دفتر سلامتاداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان
1آقای رحمان یوسفیرئیس گروه حفاظت، ایمنی و محیط زیستشرکت آب و فاضلاب استان
16آقای سید غریب فتحیرئیس گروه همگانیاداره کل ورزش وجوانان استان
11آقای بابک یوسفیسرپرست اداره HSEسازمان صنعت و معدن و تجارت استان
10آقای حسین کرمپورمدیر امور اداریاداره کل صدا و سيمای استان
15خانم لیلا کلوطیمدیر داروخانهجمعیت هلال احمر استان
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۸ مورد.