اعضاء خانه مشارکت آشتیان

ردیفنام و نام خانوادگیسمت
13آقای حبیبینماینده ائمه جمعه
14آقای شاکرینماینده مبلغین
4آقای طهماسبینماینده هلال احمر شهرستان
23آقای فتحینماینده کانون بازنشستگان کشوری
20آقای فراهینماینده کمیته امداد
11آقای میرینماینده شهرداری
15الهام جمالینماینده هنرمندان
2حسین جمالینماینده شورای اسلامی شهر و روستا شهرستان
7حسین عنایتینماینده هیات های مذهبی شهرستان
18خانم فراهانینماینده کانون معلمان
19خانم پور رستمینماینده انجمن اولیا و مربیان
5راضیه امیرینماینده بهورزان شهرستان
3رضا استرابینماینده منتخب سازمان های مردم نهاد
22ریحانه واضحینماینده دانش آموزان دختر
12عزت الله کلهرینماینده دهیاری
9عزت فراهانینماینده بسیجیان شهرستان
10محمد تقی طهماسبینماینده خیرین شهرستان
21محمد خسرو دوستنماینده دانش آموزان پسر
16محمد رضا کرمنماینده انجمن های صنفی
17محمود منصورینماینده نهضت سواد آموزی
6منصوره طهماسبینماینده رابطین بهداشتی شهرستان
1هادی آشتیانینماینده دبیران کانون های سلامت محله
8کاظم محمد زمانینماینده ورزشکاران شهرستان
نمایش ۱ تا ۲۳ مورد از کل ۲۳ مورد.