اعضاء کمیته فنی تفرش

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1اردلان زیلابیمدیر شبکه
2سیده طاهره هزارخوانیکارشناس اجتماعی فرمانداری
3صبا عسگریمدیریت بیمارستان والفجر
4حبیب عسگریرییس شورای مشارکت شهرستان
5علی مرادبیگیکارشناس اجتماعی شبکه و مرکز
6ساعده عسگریکارشناس مسئول بهداشت محیط مرکز
7مسعود حسنیکارشناس گسترش مرکز
نمایش ۱ تا ۷ مورد از کل ۷ مورد.