اعضاء کمیته فنی کمیجان

ردیفنام و نام خانوادگیسمت
1آقای دکتر نبی باباییمدیرشبکه بهداشت
2آقای علیرضامحمدیرئیس مرکز بهداشت
3آقای ابوالقاسم ایمانپورکارشناس اجتماعی فرمانداری
4آقای علی شفیعیرئیس خانه مشارکت
5آقای حسین اردولالوکارشناس مسئول واحد بیماریها
6آقای ابراهیم بحراییکارشناس مسئول واحد بهداشت محیط
7خانم جهانشاهلوکارشناس مسئول واحدآموزش سلامت
8آقای هادی رسولیکارشناس مسئول واحد گسترش
9آقای عباس رستمیکارشناس مسئول واحد بهداشت خانواده
10خانم کیان رادکارشناس واحد جلب مشارکتها
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۲ مورد.