اعضاء کمیته فنی محلات

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1دکتر مهدی قلیچ خانیرئیس شبکه بهداشت و درمان
2مهدی رضاییرئیس مرکز بهداشت شهرستان
3وجیهه هاشمیرئیس شورای مشارکت مردم در سلامت شهرستان
4اکرم صمدیکارشناس اجتماعی فرمانداری
5الهه ملکیکارشناس اجتماعی شبکه بهداشت
6مهدی امیریرئیس امور عمومی شبکه بهداشت و درمان
نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۶ مورد.