اعضاء کمیته فنی دلیجان

ردیفنام و نام خانوادگی سمت
1دکتر وحید کاشانی تباررئیس بیمارستان امام صادق (ع)
2دکتر عبدالرحیم فردوسیمدیر شبکه بهداشت و درمان
3دکتر مرتضی اسحاقیرئیس مرکز بهداشت
4رضا حاج محمد حسنکارشناس بهداشت محیط مرکز بهداشت
5سید احمد جلالیمدیر عمومی بیمارستان امام صادق (ع)
6احمد محمدیرئیس شورای مشارکت مردم در سلامت شهرستان
7محسن اشرفیکارشناس فعلی امور اجتماعی فرمانداری
8ماندانا بنیادیکارشناس قبلی امور اجتماعی فرمانداری شهرستان
9سمیه احمدیکارشناس امور اجتماعی شبکه بهداشت و درمان
10سهیلا انصار زادهکارشناس امور اجتماعی شبکه بهداشت و درمان
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰ مورد.