اعضاء کمیته فنی شازند

ردیفنام و نام خانوادگیسمت
1دکتر واعظریاست شبکه بهداشت و درمان
2خانم عسگریکارشناس اجتماعی فرمانداری
3آقای علی محمدیکارشناس واحد بهداشت محیط
4خانم صحراییکارشناس واحد بهداشت خانواده
5خانم ستودهکارشناس واحد آموزش سلامت
6خانم بنی جمالیکارشناس واحد تغذیه
7خانم کریمیکارشناس امور اجتماعی شبکه بهداشت
8آقای گنجیکارشناس واحد بهداشت حرفه ایی
9آقای بخشعلیکارشناس واحد بهداشت مدارس
10خانم نعیمیکارشناس واحد دارو و درمان
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰ مورد.