اعضای کمیته صیانت تفرش

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1حاج آقا رحمانیدادستان شهرستان
2مهندس حاج علی بیگیفرماندار شهرستان
3مهندس مویدیفرماندار شهرستان
4طاهره هزارخوانیفرماندار شهرستان ( کارشناس اجتماعی )
5دکتر اردلان زیلابیمدیر شبکه بهداشت
6حبیب عسگریرییس شورای مشارکت مردم در سلامت
7علی مرادبیگیکارشناس اجتماعی شبکه
نمایش ۱ تا ۷ مورد از کل ۷ مورد.