اعضاء کمیته صیانت شازند

ردیفنام و نام خانوادگیسمت
1آقای مهدی هشترودیدادستان شهرستان شازند
2آقای حسین رجبیفرماندار شهرستان شازند
3آقای مرتضی واعظریاست شبکه بهداشت ودرمان شهرستان شازند
4خانم معصومه عسگریکارشناس امور اجتماعی فرمانداری
5خانم مبینا کریمیکارشناس سلامت اجتماعی شبکه بهداشت و درمان
نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.