اعضاء خانه مشارکت فراهان

ردیفنام و نام خانوادگی نماینده تشکل مردمی
1کبری ارشد فرنماینده بهورزان
2مریم سادات فرمهینیرئیس خانه مشارکت
3احمد سردارپورنماینده ورزشکاران
4سارا امیرابادنماینده سازمانهای مردم نهاد
5خانم عسگرزادهنماینده دانش اموزان(دختر وپسر)
6اقای محمودینماینده کمیته امداد
7اقای محسن فرمهینینماینده خیرین
8عفت قاسمینماینده دبیر های کانون های سلامت محله
9عاطمه فرمهینینماینده سازمان های مردم نهاد
10معصومه علیجعفریدبیر کانون سلامت
11فرخ نجف آبادیدبیر کانون سلامت
12زهرا محسن ابادیدبیر کانون سلامت
13رقیه سلطانپورجانشین دبیر کانون سلامت
14علی علی ابادینماینده امور صنفی
15سمیه زاویهنماینده هلال احمر
16محمد اسعدینماینده کارگران
17مجیدبرزابادینماینده دهیاران
18اقای جلالی زادهنماینده شهرداری
19محمد درخشنده بختنماینده شورای اسلامی شهر و روستای شهرستان
20ابولفضل محمودی جاهنماینده اصناف
21حاج اقا سلطانی-حاج اقا شیرین ابادینماینده مبلغین و هیئت های مذهبی
22مجتبی حسینیه فراهانینماینده هنرمندان
23فاطمه امیرابادینماینده رابطین بهداشتی
24خانم ابراهیم زادهنماينده آموزش و پرورش شهرستان
25حسین تبرتهنماینده بسیجیان
26اقای بشیرینماینده ائمه جمعه
27موسی خدایارینماینده نهضت سواد آموزی
28مهدی همتی نژادنماینده کانون معلمان
29سمیه برزآبادینماینده انجمن اولیا و مربیان شهرستان
---
نمایش ۱ تا ۳۰ مورد از کل ۳۰ مورد.