اعضاء خانه مشارکت کمیجان

ردیفنام و نام خانوادگینماینده تشکل مردمی
1ابوالقاسم ایمانپورکارشناس اجتماعی فرمانداری
2عباس عاشوریرئیس مجمع خیرین شهرستان
3امینه سادات میرهاشمیدبیر کانون
4نسرین بیاتجانشین دبیر کانون
5ملیحه کمیجانیدبیرکانون
6معصومه پزشکیجانشین دبیر کانون
7فاطمه آقامحمدیدبیر کانون
8زهره اتابکیجانشین دبیر کانون
9براتعلی اتابکینماینده شورای شهر میلاجرد
10علیرضا بهرامینماینده شورای روستا
11حجت الله احمدینماینده شورای روستا
12عباس پور وطننماینده منتخب سمن
13علی شفیعینماینده سمن ورئیس شورای مشارکت
14قاسم بهادرینماینده ورزش و جوانان
15حیدر ملکینماینده سمن(ادبی)
16طیبه افشارینماینده سمن(آموزشی)
17فائزه کمیجانینماینده سمن(ورزشی)
18آقای سوسن آبادینماینده هلال احمر
19اکرم جهانشاهلونماینده بهورزان
20زهره کیان رادنماینده رابطین
21مهدی کمیجانینماینده هیات های مذهبی
22حجت اله احمدینماینده ورزشکاران
23فاطمه عیسی آبادینماینده ورزشکاران
24نجفعلی سلطانینماینده شورای شهرکمیجان
25زهرا کمیجانینماینده شهرداران
26ملیحه اعلایی زادهنماینده دهیاران
27مهدی اکرمیهنماینده دهیاران
28حاج آقا میرصادقینماینده مبلغین شهرستان
29رضا انصارینماینده هنرمندان
30رضا اسکندرینماینده هنرمندان
31علی اوسط رحیمینماینده شورای شهر
32ابوالفضل رسولینماینده کمیته امداد
33نجفعلی سلطانینماینده کانون بازنشستگان
34فائزه یوسفینماینده دانش آموزان
35محمد میرزائی رادنماینده دانش آموزان
36علیرضا اسلامینماینده اصناف
37فاطمه رحیمی مهرکارشناس اجتماعی شبکه بهداشت و درمان
نمایش ۱ تا ۳۷ مورد از کل ۳۷ مورد.