اعضاء خانه مشارکت دلیجان

ردیفنام و نام خانوادگینماینده تشکل مردمی
1آقای حسین منصوریکارشناس امور حقوقی فرمانداری
2آقای سید محمدضیائیجانشین دادستان عمومی و انقلاب
3جناب اقای رضا رحیمیرئیس اداره بهزیستی
4جناب آقای حمید صادقیرئیس اداره ارشاد اسلامی
5آقای محمد حسین پایندهبازنشستگان فرمانداری
6جناب آقای رحمان دلاورینماینده شورای اسلامی
7جناب آقای هادی محمدینماینده بخشداری مرکزی
8جناب آقای قاسم احمدیرئیس انجمن استادکاران و کارگران
9خانم افسرالملوک سامرینماینده رابطین شبکه بهداشت
10خانم الهه مرادیفرمانده حوزه بسیج الزهرا
11جناب آقای مهدی سعیدیکارشناس آموزش بهداشت
12جناب آقای غلامرضاخدارحیمیبازرس اداره تعاون،کارورفاه اجتماعی
13جناب آقای محمد منصوریرئیس شورای هیئات مذهبی
14خانم سمیه شاه محمدینماینده نظام پزشکی
15جناب آقای سجاد علی پورنماینده ورزشکاران
16جناب آقای غلامعلی بیگیانکارشناس سواد آموزی آموزش و پرورش
17جناب آقای محمدرضا لطیفینماینده اداره تبلیغات اسلامی
18جناب آقای حسن ابراهیمیمددکارکمیته امداد
19جناب آقای مرتضی عربنماینده اتاق اصناف
20جناب آقای حمیدرضا شفیعینماینده محترم مطبوعات
21جناب آقای شهبازی علی دلاوریمدیرکانون بازنشستگان
22خانم زهرا پایندهنائب رئیس شورای مشارکت مردم در سلامت شهرستان
23خانم وحیده منصوریکارشناس سلامت روان مرکز بهداشت
24خانم پاییز رحیمینماینده اولیا و مربیان و کارشناس آموزش و پرورش
25خانم آتنا مظفرینماینده دبیران کانون های سلامت محله
26خانم بیتا جعفریدبیر کانون سلامت محله
27جناب محسن مجتهدیدهیار دودهک و نماینده دهیاران بخش مرکزی
28جناب آقای حسن منصورینماینده نظام مهندسی شهرستان
29جناب آقای مسعود عزیزیروابط عمومی محترم NA
30جناب آقای محمدامیرفرگاهیعضو NA
31جناب آقای جواد محمدینماینده کارگران
32جناب آقای کبیرینماینده اداره زندان
33جناب آقای محمد جلالیرئیس مجمع خیرین سلامت شهرستان دلیجان
34جناب آقای رفیعیمعاونت آموزشی آموزش و پرورش شهرستان دلیجان
35جناب آقای اصغر سخایینماینده بهورزان
36جناب آقای محمدرضا حاصلینماینده شهرداری
37خانم محبوبه جلالینماینده دبیران کانون های سلامت محله
نمایش ۱ تا ۳۷ مورد از کل ۳۷ مورد.