کانون خنداب

ردیفنام کانوننام دبیرجانشین دبیرآدرس کانون
1آب و آینهسکینه طاهریسمیه نعیمیبلوار شهید بهشتی-جنب سالن چند منظوره آموزش وپرورش
4قره چایزهرا غلامیزهرا السادات حسینیجاورسیان خیابان مخابرات درمانگاه قدیم
5خانقای سفلیفائزه مرجانیعاطفه حمیدیجاورسیان خیابان مخابرات درمانگاه قدیم
2عارفاننیره رضاییناهید مجیدیخنداب محله حصار خیابان شهید رجایی جنب مسجد صاحب الزمان
3قلعه خندابزهرا رجبیخدیجه قمشلوییخنداب-محله قلعه خنداب-پایگاه بسیج خنداب
نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.