مسئولین ستادی

تعداد بازدید:۱۷۰۳

نام و نام خانوادگی : سرکار خانم دکتر ریتا ظهیری

سمت : جانشین رئیس دانشگاه در امور اجتماعی

شماره تماس :08633130021

 

............................................................................

نام و نام خانوادگی : سرکار خانم عاطفه علینقیان

سمت : مسئول خیرین و موسسات خیریه وسازمان های مردم نهاد سلامت

شماره تماس :08633135370

.......................................................................

نام و نام خانوادگی : جناب آقای مهدی امینی

سمت :مسئول مولفه های اجتماعی موثر بر سلامت

شماره تماس :08633120772

...........................................................................

نام و نام خانوادگی : سرکار خانم شیوا نکوئیان

سمت : کارشناس دبیرخانه سلامت و امنیت غذایی

شماره تماس : 08633135370

.....................................................................

نام و نام خانوادگی : سرکارخانم زهرا زری مقدم 

سمت : کارشناس مشارکت های مردمی 

شماره تماس : 08633135370

........................................................................

نام و نام خانوادگی : سرکار خانم سپیده سادات عالمی

سمت : کارشناس سلامت اجتماعی

شماره تماس : 08633130021

........................................................................

نام نام خانوادگی : سرکار خانم رخساره عینی 

سمت : کارشناس سلامت اجتماعی 

شماره تماس : 08633120772

کلید واژه ها: سلامت اجتماعی

آخرین ویرایش۲۰ دی ۱۴۰۰