جانشین رئیس دانشگاه در امور اجتماعی

نام و نام خانوادگی : سرکار خانم دکتر ریتا ظهیری

سمت : جانشین رئیس دانشگاه در امور اجتماعی

شماره تماس : 08633130021

کلید واژه ها: امور اجتماعیدکتر ریتا ظهیری

آخرین ویرایش۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۹
تعداد بازدید:۲۵۲