جانشین رئیس دانشگاه در امور اجتماعی

نام و نام خانوادگی : سرکار خانم دکتر ریتا ظهیری

سمت : جانشین رئیس دانشگاه در امور اجتماعی

شماره تماس : 08633134501

آخرین ویرایش۲۱ آبان ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۶۲