آیین نامه‌ها و فرم‌ها- صورتجلسات کارگروه ساغ

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۵ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
صورتجلسه ۵۷صورتجلسات کارگروه ساغ۱۹ خرداد ۱۳۹۸
صورتجلسه ۵۶صورتجلسات کارگروه ساغ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
صورتجلسه ۵۵صورتجلسات کارگروه ساغ۲۵ فروردین ۱۳۹۸
صورتجلسه ۵۴صورتجلسات کارگروه ساغ۲۵ اسفند ۱۳۹۷
صورتجلسه ۵۳صورتجلسات کارگروه ساغ۲۱ اسفند ۱۳۹۷
صورتجلسه ۵۲صورتجلسات کارگروه ساغ۱۴ اسفند ۱۳۹۷
صورتجلسه ۵۱صورتجلسات کارگروه ساغ۰۵ اسفند ۱۳۹۷
صورتجلسه ۵۰صورتجلسات کارگروه ساغ۱۷ دی ۱۳۹۷
صورتجلسه ۴۹صورتجلسات کارگروه ساغ۲۵ آذر ۱۳۹۷
صورتجلسه ۴۸صورتجلسات کارگروه ساغ۰۷ مهر ۱۳۹۷
صورتجلسه ۴۷صورتجلسات کارگروه ساغ۲۶ تیر ۱۳۹۷
صورتجلسه ۴۶صورتجلسات کارگروه ساغ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
صورتجلسه ۴۵صورتجلسات کارگروه ساغ۱۲ اسفند ۱۳۹۶
صورتجلسه ۴۴صورتجلسات کارگروه ساغ۲۶ دی ۱۳۹۶
صورتجلسه ۴۳صورتجلسات کارگروه ساغ۰۴ مرداد ۱۳۹۶
صورتجلسه ۴۲صورتجلسات کارگروه ساغ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
صورتجلسه ۴۱صورتجلسات کارگروه ساغ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵
صورتجلسه ۴۰صورتجلسات کارگروه ساغ۱۷ اسفند ۱۳۹۴
صورتجلسه ۳۹صورتجلسات کارگروه ساغ۲۸ آبان ۱۳۹۴
صورتجلسه ۳۸صورتجلسات کارگروه ساغ۲۹ مهر ۱۳۹۴