نظرسنجی

 • 0
 • نظر شما در مورد خدمات و امکانات مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه چیست؟*
  بسیار خوب
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  1
 • لطفا نظرات خود را بیان کنید.*توضیح بیشتر
  2