پریسا شوقی

پریسا شوقی

اخبار - نویسنده خبر

پیش نمایش فرمهای موربیدیتی مادر و نوزاد در داشبورد مدیریتی بیمارستان طالقانی
اخبار

پیش نمایش فرمهای موربیدیتی مادر و نوزاد در داشبورد مدیریتی بیمارستان طالقانی

در بازدید روز چهارشنبه مورخ 29 شهریور ماه توسط سرکار خانم شوقی فرمهای مدیریتی مادر و نوزاد برای مسئول مربوطه ...

جلسه پیش نمایش از داشبورد مدیریتی در بیمارستان طالقانی
اخبار

جلسه پیش نمایش از داشبورد مدیریتی در بیمارستان طالقانی

در این جلسه که با مدیریت محترم بیمارستان و کارشناسان محترم مجموعه صورت گرفت در خصوص داشبورد مدیریتی و اهمیت ...

بازدید واحد آمار اورژانس ۱۱۵
اخبار

بازدید واحد آمار اورژانس ۱۱۵

احتراما" به استحضار میرساند طی بازدید به عمل آمده در تاریخ 30/5/ 1402 توسط سرکار خانم شوقی کارشناس آمار این ...

بازدید واحد آمار کلینیکهای ویژه
اخبار

بازدید واحد آمار کلینیکهای ویژه

طی بازدید به عمل آمده در تاریخ 25/ 5/ 1402 توسط سرکار خانم شوقی کارشناس آمار این مدیریت از واحد ...

بازدید از واحدهای آمار  معاونت غذا و دارو
اخبار

بازدید از واحدهای آمار معاونت غذا و دارو

طی بازدید به عمل آمده در تاریخ 23 / 5/ 1402 توسط سرکار خانم شوقی کارشناس آمار این مدیریت از ...

بازدید وحد آمار بیمارستانهای دولتی اراک
اخبار

بازدید وحد آمار بیمارستانهای دولتی اراک

طی بازدیدی که توسط سرکار خانم پریسا شوقی از واحد آمار بیمارستانهای دولتی اراک صورت گرفت صحت و سقم اطلاعات ...

بازدید واحد آمار اورزانس ۱۱۵
اخبار

بازدید واحد آمار اورزانس ۱۱۵

طی بازدیدی که توسط سرکار خانم پریسا شوقی از واحد آمار اورژانس 115 صورت گرفت صحت و سقم اطلاعات اتوماسیون ...

بازدید واحد آمار بیمارستانهای اراک
اخبار

بازدید واحد آمار بیمارستانهای اراک

طی بازدیدی که توسط سرکار خانم پریسا شوقی از واحد آماربیمارستانهای اراک صورت گرفت صحت و سقم اطلاعات اتوماسیون آماری ...