محمدرضا عرب

محمدرضا عرب

اخبار - نویسنده خبر

بازدید از مراکز نصب سامانه پکس مدال الکترونیک
اخبار

بازدید از مراکز نصب سامانه پکس مدال الکترونیک

با توجه به درخواست مسئول محترم حراست دانشگاه علوم پزشکی اراک در خصوص بررسی امکانات پکس مدال الکترونیک ، پکس ...

بازدید کارشناس فنی شرکت مارکو پکس از بیمارستان امام خمینی (ره) محلات
اخبار

بازدید کارشناس فنی شرکت مارکو پکس از بیمارستان امام خمینی (ره) محلات

با توجه به درخواست دانشگاه علوم پزشکی اراک از شرکت تحولات نوین یادمان جهت رفع مشکلات سامانه پکس ، کارشناس ...

بازدید دو روزه کارشناس فنی شرکت مارکو پکس از مراکز درمانی آموزشی اراک
اخبار

بازدید دو روزه کارشناس فنی شرکت مارکو پکس از مراکز درمانی آموزشی اراک

با توجه به درخواست دانشگاه علوم پزشکی اراک از شرکت تحولات نوین یادمان جهت رفع مشکلات سامانه پکس ، کارشناس ...

ارسال تصاویر سونوگرافی به سامانه پکس بیمارستان ایت الله خوانساری
اخبار

ارسال تصاویر سونوگرافی به سامانه پکس بیمارستان ایت الله خوانساری

طی پی گیری انجام شده دانشگاه با مسئولین محترم آی تی و رادیولوژی مرکز درمانی آموزشی خوانساری یک دستگاه سونوگرافی ...

تصاویر پزشکی بسرعت در حال رشد و گسترش می باشد
اخبار

تصاویر پزشکی بسرعت در حال رشد و گسترش می باشد

شد تصاویرِ پزشکی به سرعت در حال افزایش است و بدون شک تصویربرداری پزشکی مهمترین روش تشخیص بیماری‌های بالینی در ...

تهیه نقشه سه‌بعدی مغز توسط محققان گوگل و هاروارد
اخبار

تهیه نقشه سه‌بعدی مغز توسط محققان گوگل و هاروارد

به گزارش ایسنا، یک نقشه سه‌بعدی از یک میلیونیم قشر مغز با استفاده از ۲۲۵ میلیون تصویر و ۱.۴ پتابایت ...

امنیت سایبری در PACS
اخبار

امنیت سایبری در PACS

امضاهای دیجیتال نیاز به تضمین یکپارچگی و اصالت تصاویر پزشکی در اوایل تشخیص داده شده است. وونگ و همکاران استفاده از ...

پیگیری راه اندازی ایجاد گزارشات الکترونیکی تصاویر پزشکی در کل مراکز آموزشی، درمانی اراک
اخبار

پیگیری راه اندازی ایجاد گزارشات الکترونیکی تصاویر پزشکی در کل مراکز آموزشی، درمانی اراک

با توجه به درخواست مدیر برنامه محترم دستیاری گروه تخصصی رادیولوژی دانشکده پزشکی اراک( آقای دکتر حاج مقصودی) در خصوص ...

راه اندازی و ارتباط دستگاه سی تی اسکن مرکز درمانی آموزش امیر کبیر به سامانه پکس
اخبار

راه اندازی و ارتباط دستگاه سی تی اسکن مرکز درمانی آموزش امیر کبیر به سامانه پکس

با توجه به هماهنگی انجام شده بوسیله مسئول ای تی مرکز درمانی آموزشی امیرکبیر  و کارشناس فنی دانشگاه علوم پزشکی ...