ناصر رضایی

ناصر رضایی

اخبار - نویسنده خبر

انتشار Update اضطراری برای آسیب پذیری بحرانی PrintNightmare از سوی مایکروسافت
اخبار

انتشار Update اضطراری برای آسیب پذیری بحرانی PrintNightmare از سوی مایکروسافت

روز گذشته شرکت مایکروسافت Update  اضطراری برای رفع آسیب پذیری بحرانی PrintNightmare که در خبر قبلا در همین ساب پورتال ...

کشف آسیب پذیری خطرناک Zeroday و Patch نشده با نام PrintNightmare برروی Windows
اخبار

کشف آسیب پذیری خطرناک Zeroday و Patch نشده با نام PrintNightmare برروی Windows

به تازگی آسیب پذیری خطرناکی به نام PrintNightmareبا کد انحصاری CVE-2021-1675بر روی ویندوز کشف شده است که به هکر ها ...