کوروش نخستین

کوروش نخستین

اخبار - نویسنده خبر

اتصال مرکز آموزشی درمانی ولیعصر (ع) به سامانه های سیماد و سیتاد شبکه دولت
اخبار

اتصال مرکز آموزشی درمانی ولیعصر (ع) به سامانه های سیماد و سیتاد شبکه دولت

با توجه به این که کلیه مکاتبات بین استانی در بستر شبکه دولت می باشد، لذا با پیگیری های مستمر ...

اتصال مرکز مدیریت اورژانس پیش بیمارستانی و حوادث دانشگاه به شبکه دولت
اخبار

اتصال مرکز مدیریت اورژانس پیش بیمارستانی و حوادث دانشگاه به شبکه دولت

پیرو بخشنامه 1595344 مورخ 5/10/1396 به دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر ممنوعیت دریافت ...

راه اندازی فرم گواهی و ضمانت حقوقی در خنداب
اخبار

راه اندازی فرم گواهی و ضمانت حقوقی در خنداب

با همت کارشناسان مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه و به منظور صرفه جویی در هزینه مکاتبات کاغذی و مکانیزه ...

برقراری اتوماسیون اداری جهت بسیج جامعه پزشکی در استان مرکزی
اخبار

برقراری اتوماسیون اداری جهت بسیج جامعه پزشکی در استان مرکزی

جهت اطلاع رسانی گزارشات، بخشنامه ها، کارگروه ها، دستور کار، برنامه ها و  هماهنگی در امور و  برنامه های بسج ...

اتصال بیمارستان امیرالمومنین به شبکه دولت
اخبار

اتصال بیمارستان امیرالمومنین به شبکه دولت

با توجه به این که کلیه مکاتبات بین استانی از طریق سامانه سیماد صورت می پذیرد، لازمه اتصال به این ...

معرفی ایجاد ۶۰ کاربری اتوماسیون اداری و واگذاری به مرکز بهداشت اراک و توابع آن
اخبار

معرفی ایجاد ۶۰ کاربری اتوماسیون اداری و واگذاری به مرکز بهداشت اراک و توابع آن

به اطلاع می رساند 60 کاربر اتوماسیون در سمت های محتلف در مراکز بهداشتی ذیل معرفی و واگذار گردید. سمت هایی ...

بازدید از مراکز معاونت غذا و دارو و دانشکده دندانپزشکی
اخبار

بازدید از مراکز معاونت غذا و دارو و دانشکده دندانپزشکی

در تاریخ 3 / 3 / 1400 از اتوماسیون اداری، شبکه و دبیرخانه معاونت غدادارو و دانشکده دندانپزشکی بازدید به ...

انتخاب پستگرس به عنوان محبوب ترین دیتابیس ۲۰۲۰
اخبار

انتخاب پستگرس به عنوان محبوب ترین دیتابیس ۲۰۲۰

این وبسایت که بر اساس معیارهای مختلفی، به پایش رشد محبوبیت دیتابیس ها در بازه های یکساله برای انتخاب دیتابیس ...

طراحی فرم پسخوراند مادران باردار پر خطر برای مراکز سراسر استان
اخبار

طراحی فرم پسخوراند مادران باردار پر خطر برای مراکز سراسر استان

فرم پسخوراند مادران باردار پر خطر برای مراکز سراسر استان توسط واحد فناوری اطلاعات دانشگاه طراحی گردید. در این فرم ...