مطالب مرتبط با کلید واژه

روز مهندس


برگزاری وبینار روز مهندس

برگزاری وبینار روز مهندس

امروز پنجم اسفند مقارن با روز مهندس طی مراسمی که بصورت مجازی با حضور کارشناسان فناوری مراکز تابعه در استان  و بصورت وبینار برگزارشد .از زحمات و تلاش عزیزان و مهندسین فناوری در مراکز تابعه تجلیل و قدردانی شد.

ادامه مطلب