پیشنهادات سال ۹۱

ردیفتاریخ پیشنهاد ارسالیمحل ارائه دهنده پیشنهادموضوع پیشنهادمعدل امتیاز
332/5/1391شازندآموزش مداوم و ماهیانه پرسنل شبانه روزهای شبکه بهداشت درمان شازند ، آموزش کار با دیس شوک –CPR - - ساکشن و غیره20
94/2/1391آموزشاحتساب هزینه تماس های شخصی همکاران20
7020/7/1391غذا دارواحداث استخر دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی جهت پرسنل دانشگاه و دانشجویانبه جهت تکراری بودن نامه عودت داده شد.
4722/5/1391آموزشاحداث وسایل ورزشی جلوی درب بیمارستان امیر المومنین – دانشکده پزشکی و پارکینگ سایت پردیسبه جهت تکراری بودن نامه عودت داده شد.
6515/6/1391شازندارائه خدمات بیشتر توسط بانک رفاه به همکاران شاغل در شبکه بهداشت – ارائه وام های قرض الحسنه از قبیل وام مسکن – خودرو- تعمیرات منزل و ...به جهت تکراری بودن نامه عودت داده شد.
821/1/1391آموزشارسال نسخه اصل استعلام تایید تحصیلی دانش آموختگان32
621/1/1391آموزشاستفاده ازسیستم های تلفن گویا، خاص پرسنل شاغل در حوزه مدیریت آموزش28
551/6/1391درماناستفاده بهینه از امکانات موجود دانشگاه جهت اجرای طرح پزشک خانواده28
268/4/1391آموزشاشاعه و مطالعه نامه ها و فرازهای دیگر مولا امیر المومنین  و ارسال 10 فرمان حضرت علی (ع) خطاب به مدیران و کارگزاران از طریق متقضی21
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۷۶ مورد.