اولویت های پژوهشی ۱۳۹۷ ۱۳۹۵

اولویت های پژوهشی مرکز تحقیقات طب سنتی و مکمل (سال 1397-1395)  در صفحه 64-62 فایل زیر ذکر گردیده است. 


<p style="text-align: center">مرورگر شما نمی تواند این pdf را نشان دهد<br></p> لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: اولویت های پژوهشیمعاونت تحقیقات و فناوریمرکز تحقیقات طب سنتی و مکمل

آخرین ویرایش۰۴ اسفند ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۵۴۱