اسامی پزشکان

ردیفنام و نام خانوادگینوع تخصص
17دکتر امیر خانمیرزاییپزشک عمومی-
20دکتر امیرحسین رضائیپزشک عمومی-
1دکتر جمشید عابدی لفورکیمتخصص قلب و عروق-
2دکتر حامد اکبریمتخصص جراحی عمومی-
16دکتر رضا اله وردیپزشک عمومی-
15دکتر رقیه کریمی خشنودیانپزشک عمومی-
6دکتر رویا محمدی طباطبائیمتخصص زنان و زایمان-
22دکتر سعیده هاشمیداروساز-
5دکتر سمیه محبوبیمتخصص اطفال-
3دکتر طاهره حسین تبارمتخصص داخلی-
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۳ مورد.