اخبار کتابخانه بیمارستان

دومین نمایشگاه کتب وجینی در کتابخانه مرکزی برگزار گردید.    دی ماه 1398

کارگاه آموزش EndNote با تدریس آقای دکتر سیروس در سالن کنفرانس بیمارستان امیرالمومنین (ع)  برگزار گردید.  29 آذرماه 1398

 - کارگاه یک روزه انتخاب مجله جهت انتشار مقاله برگزار گردید      24 آذرماه 1398  

برگزاری جشن روز کتابدار در 2 آذر 98

گارگاه  جستجو ویژه دستیاران و دانشجویان با حضور جناب آقای دکتر سیروس برگزار گردید.    2  آبان ماه 1398

***مهم***  دسترسی مجدد به پایگاه web of science و دو زیر مجموعه آن  پایگاه Journal Citation  Reports و Essential Science Indicators   برقرار گردید.   آدرس http://apps.lib.wosg.ir

*** مهم ****  اساتید محترم  و دانشجویان عزیز دسترسی مجدد به پایگاه uptodate به آدرس  lib.utdo.ir   برقرا گردیده است.

 

آخرین ویرایش۱۴ دی ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۱۷۹