آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۹۸ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
آئین نامه انبارش شیمیاییبهداشت حرفه ای و سلامت کارکنان
آموزش خود مراقبتی به بیماران در بخش های بالینیمراقبت های عمومی بالینی
احتیاط در خصوص اجسام تیز و برنده جا مانده در لباس ها و ملحفه های کثیفمدیریت خدمات رختشویخانه
احیای اطفال و نوزادان ۲احیای قلبی ریوی بزرگسال، اطفال، نوزاد و مادر باردار
احیای بزرگسالاحیای قلبی ریوی بزرگسال، اطفال، نوزاد و مادر باردار
احیای بزرگسال، اطفال، نوزاد و مادر بارداراحیای قلبی ریوی بزرگسال، اطفال، نوزاد و مادر باردار
احیای قلبی ریویمراقبت های اورژانس
ارتوپدیپنج حالت و بیماری شایع بیمارستان در سال ۹۶
اردیبهشت ماه ۹۸تشویقی های پرسنلی بیمارستان
ارزیابی پیشگیرانه خطاهای پزشکیمدیریت خطا
ارزیابی روند تجویز و مصرف دارومدیریت دارویی
ارزیابی عملکرد و پایش میکروبی، شیمیایی و مکانیکی دستگاه های غیر سوز بی خطر ساز پسماندمدیریت پسماند
استریل فوری اقلام خاصمراقبت های بیهوشی و جراحی
استفاده از ملزومات و تجهیزات پزشکی صرفاً یکبار مصرفمدیریت دارویی
استفاده صحیح از ابزارهای مهار فیزیکیمراقبت های عمومی بالینی
استفاده صحیح از روش های مهار شیمیاییمراقبت های عمومی بالینی
استمرار مراقبت مطلوب از بیماران با تعیین جانشین در مواردی که فرد حتی به مدت کوتاه محل خدمت خود را ترک می کندمراقبت های عمومی بالینی
اصول استفاده از داروهای مولتیپل دوزمدیریت دارویی
اصول صحیح دارو دهی به بیمار بر اساس ۸ Rights به بخشمراقبت های عمومی بالینی
اطمینان از آمادگی قبل و مراقبت و پایش مستمر بیمار پس از اعمال جراحیمراقبت های عمومی بالینی