آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱۸۱ تا ۱۹۸ مورد از کل ۱۹۸ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
اصول استفاده از داروهای مولتیپل دوزمدیریت دارویی
استمرار مراقبت مطلوب از بیماران با تعیین جانشین در مواردی که فرد حتی به مدت کوتاه محل خدمت خود را ترک می کندمراقبت های عمومی بالینی
استفاده صحیح از روش های مهار شیمیاییمراقبت های عمومی بالینی
استفاده صحیح از ابزارهای مهار فیزیکیمراقبت های عمومی بالینی
استفاده از ملزومات و تجهیزات پزشکی صرفاً یکبار مصرفمدیریت دارویی
استریل فوری اقلام خاصمراقبت های بیهوشی و جراحی
ارزیابی عملکرد و پایش میکروبی، شیمیایی و مکانیکی دستگاه های غیر سوز بی خطر ساز پسماندمدیریت پسماند
ارزیابی روند تجویز و مصرف دارومدیریت دارویی
ارزیابی پیشگیرانه خطاهای پزشکیمدیریت خطا
اردیبهشت ماه ۹۸تشویقی های پرسنلی بیمارستان
ارتوپدیپنج حالت و بیماری شایع بیمارستان در سال ۹۶
احیای قلبی ریویمراقبت های اورژانس
احیای بزرگسال، اطفال، نوزاد و مادر بارداراحیای قلبی ریوی بزرگسال، اطفال، نوزاد و مادر باردار
احیای بزرگسالاحیای قلبی ریوی بزرگسال، اطفال، نوزاد و مادر باردار
احیای اطفال و نوزادان ۲احیای قلبی ریوی بزرگسال، اطفال، نوزاد و مادر باردار
احتیاط در خصوص اجسام تیز و برنده جا مانده در لباس ها و ملحفه های کثیفمدیریت خدمات رختشویخانه
آموزش خود مراقبتی به بیماران در بخش های بالینیمراقبت های عمومی بالینی
آئین نامه انبارش شیمیاییبهداشت حرفه ای و سلامت کارکنان