آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱۴۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۱۹۸ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
تفکیک در مبدا پسماندهای شیمیایی و داروییمدیریت پسماند
تفکیک در مبدا پسماندهای عادیمدیریت پسماند
جمع آوری و نگهداری موقت انواع پسماندها درون بخش هامدیریت پسماند
دستور کار یکسان سازی و رفع ابهامات اجرای ضوابط و روش های مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی و وابستهمدیریت پسماند
دفع بهداشتی پسماندهای شیمیایی و داروییمدیریت پسماند
کنترل ظروف نگهداری و انتقال پسماندهامدیریت پسماند
نظارت بر عملکرد دستگاه های بی خطر ساز پسماندمدیریت پسماند
پیشگیری و کاهش آلاینده های ناشی از ساخت و ساز در بیمارستانمدیریت بهداشت محیط
راهنمای سیستم تهویه در بیمارستانمدیریت بهداشت محیط
رعایت اصول بهداشتی در ارائه خدمات غذا به بیماران بستری در بخش های ویژهمدیریت بهداشت محیط
شرح وظایف مسئول فیزیک بهداشتمدیریت بهداشت محیط
کتابچه راهنمای گندزداییمدیریت بهداشت محیط
نظارت بر رعایت ضوابط بهداشتی توزیع و سرو غذامدیریت بهداشت محیط
نظارت بر رعایت ضوابط بهداشتی آماده سازی و طبخمدیریت بهداشت محیط
نظارت بر نحوه تهیه و نگه داری مواد اولیه غذاییمدیریت بهداشت محیط
نظافت و گندزدایی و لکه زدایی آمبولانسمدیریت بهداشت محیط
نظافت، شستشو، گند زدایی و لکه زدایی بخش ها و واحدهامدیریت بهداشت محیط
جدول راهنمای مدت پایداری انواع نمونهمدیریت آزمایشگاه
دامنه یا مقادیر بحرانی آزمایش هامدیریت آزمایشگاه
راهنمای شرایط جمع آوری نمونه بیمارمدیریت آزمایشگاه