آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۹۸ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
نگهداری و به روز رسانی شناسنامه تجهیزات پزشکیمدیریت تجهیزات پزشکی
نظافت، شستشو، گند زدایی و لکه زدایی بخش ها و واحدهامدیریت بهداشت محیط
نظافت و گندزدایی و لکه زدایی آمبولانسمدیریت بهداشت محیط
نظارت مستمر بر تعیین و تغییر محدوده مرجع آزمایش هامدیریت آزمایشگاه
نظارت بر نحوه تهیه و نگه داری مواد اولیه غذاییمدیریت بهداشت محیط
نظارت بر عملکرد دستگاه های بی خطر ساز پسماندمدیریت پسماند
نظارت بر روند تعامل بخش های بالینی با سایر بخش هامدیریت خدمات پرستاری
نظارت بر روند انجام مشاوره های پزشکی داخل و خارج از بیمارستانمدیریت خدمات پرستاری
نظارت بر رعایت ضوابط بهداشتی آماده سازی و طبخمدیریت بهداشت محیط
نظارت بر رعایت ضوابط بهداشتی توزیع و سرو غذامدیریت بهداشت محیط
نظارت بر جابجایی بین بخشی بیمارانمدیریت خدمات پرستاری
نظارت بر انتقال موقت بیماران جهت اخذ خدمات به خارج از بیمارستانمدیریت خدمات پرستاری
نظارت بر اعزام بیماران به سایر مراکزمدیریت خدمات پرستاری
نظارت بر اداره امور بخش های بالینیمدیریت خدمات پرستاری
نحوه و اندیکاسیونهای پذیرش و ترخیص بیماران در بخش های ویژهمراقبت های حاد
نحوه و الزامات برچسب گذاری نمونه های آزمایشمدیریت آزمایشگاه
نحوه نگهداری و انتقال نمونه های پاتولوژی از اتاق عمل به آزمایشگاهمراقبت های بیهوشی و جراحی
نحوه نظافت، شستشو و گند زدایی اختصاصی محیط های اتاق های عملمراقبت های بیهوشی و جراحی
نحوه گزارش دهی همگانی خطاهای پزشکی بدون ترس از سرزنش و تنبیهمدیریت خطا
نحوه فعالیت داروخانه بیمارستان در ساعات شبانه روزمدیریت دارویی