آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۹۸ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
خرداد ماه ۹۸تشویقی های پرسنلی بیمارستان
مرداد ۹۸تشویقی های پرسنلی بیمارستان
مهر ماهتشویقی های پرسنلی بیمارستان
دی ماهتشویقی های پرسنلی بیمارستان
اردیبهشت ماه ۹۸تشویقی های پرسنلی بیمارستان
آئین نامه انبارش شیمیاییبهداشت حرفه ای و سلامت کارکنان
کتابچه حوادث شغلیبهداشت حرفه ای و سلامت کارکنان
دستورالعمل اجرایی آئین نامه کمتیه حفاظت فنی و بهداشت کار در مراکز بهداشتی و درمانیبهداشت حرفه ای و سلامت کارکنان
گندزدایی و استریل اقلام حساس به حرارتمدیریت استریلیزاسیون
گندزدایی ابزارهای جراحی با قابلیت استفاده مجددمدیریت استریلیزاسیون
شستشوی دستی یا اتوماتیک و پاک سازی ابزار و وسایلمدیریت استریلیزاسیون
دستورالعمل اتوکلاومدیریت استریلیزاسیون
نحوه بازخوانی ابزار و وسایل استریل از بخش هامدیریت استریلیزاسیون
نحوه رهگیری وسایل و تجهیزات استریل بکار رفته بیمارمدیریت استریلیزاسیون
نحوه انجام آزمایش هایی که در آزمایشگاه سروایمنولوژی و هورمون انجام می شودمدیریت آزمایشگاه
نحوه انجام آزمایش هایی که در آزمایشگاه هماتولوژی انجام می شودمدیریت آزمایشگاه
نحوه انجام آزمایش هایی که در آزمایشگاه بیوشیمی انجام می شودمدیریت آزمایشگاه
نحوه انجام آزمایش هایی که در آزمایشگاه بیوشیمی ادرار انجام می شودمدیریت آزمایشگاه
نحوه انجام آزمایش هایی که در آزمایشگاه انگل شناسی انجام می شودمدیریت آزمایشگاه
نحوه انجام آزمایش هایی که در آزمایشگاه PCR و ژنتیک انجام می شودمدیریت آزمایشگاه