معرفی سرپرست مدیریت منابع انسانی

تعداد بازدید:۲۴۰۴

آقای مرتضی اخضری

 سرپرست مدیریت منابع انسانی

مدرک تحصیلی :

سابقه خدمت: 

آدرس محل کار : خیابان شیرودی- خیابان علم الهدی- دانشگاه علوم پزشکی اراک
طبقه سوم - مدیریت منابع انسانی

33133884:شماره تلفن مستقیم

شماره مرکزتلفن:   8 - 33136055  شماره تلفن داخلی:2231

کلید واژه ها: مدیرمنابع انسانی خیابان علم الهدی دانشگاه علوم پزشکی اراک

آخرین ویرایش۱۶ آبان ۱۴۰۰