مطالب مرتبط با کلید واژه

مدیر منابع فیزیکی و نظارت بر طرح‌های عمرانی


معرفی مدیر منابع فیزیکی و نظارت بر طرح‌های عمرانی

معرفی مدیر منابع فیزیکی و نظارت بر طرح‌های عمرانی

مدیر منابع فیزیکی و نظارت بر طرح‌های عمرانی: آقای مهندس محسن جاویدان مدرک تحصیلی: لیسانس مهندسی عمران - راه و ساختمان سابقۀ خدمت: 19 سال آدرس محل کار: خیابان شهید شیرودی، خیابان علم الهدی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، طبقۀ دوم، مدیریت منابع فیزیکی و ...