مطالب مرتبط با کلید واژه " مدیرمنابع فیزیکی ونظارت برطرح های عمرانی "


معرفی مدیرمنابع فیزیکی ونظارت برطرح های عمرانی

آقای مهندس حسن عالیخانی مدیرمنابع فیزیکی ونظارت برطرح های عمرانی مدرک تحصیلی :کارشناسی مهندسی عمران سابقه خدمت: 27سال آدرس محل کار : خیابان شیرودی- خیابان علم الهدی- دانشگاه علوم پزشکی اراک  طبقه دوم - مدیریت منابع فیزیکی ونظارت برطرح های عمرانی شماره تلفن مستقیم: 33133882 شماره مرکزتلفن:   8 - 33136055 ...