مطالب مرتبط با کلید واژه

آقای حسن مداحی،


معرفی مسئول دفتر معاونت توسعه مدیریت ومنابع

آقای حسن مداحی مسئول دفتر معاون توسعه مدیریت ومنابع مدرک تجصیلی :کارشناسی زبان وادبیات فارسی سابقه خدمت: 20سال آدرس محل کار : خیابان شیرودی- خیابان علم الهدی- دانشگاه علوم پزشکی اراک  طبقه دوم - معاونت توسعه مدیریت ومنابع شماره تلفن مستقیم:33137400 شماره نمابر:33130352 شماره مرکزتلفن:   8 - 33136055  شماره تلفن ...