فرم نظر سنجی از ارباب رجوع

فرم نظر سنجی از ارباب رجوع
 • نام*نام کامل
  0
 • 1
 • پیشنهادات خود را وارد نمایید.*
  2
 • آیا اطلاع رسانی و راهنمایی های لازم بصورت شفاف و دقیق برای انجام خدمات مورد درخواست به شما ارائه شده است؟*یکی یا بیشتر انتخاب کنید
  بلی
  خیر
  3
 • نحوه برخورد کارکنان با شما چگونه بوده است؟دروس*یکی یا بیشتر انتخاب کنید
  خوب
  متوسط
  بد
  4
 • نظر شما در مورد سهولت دسترسی به مطالب مورد نیازتان چیست؟*توضیح بیشتر
  5