اخبار

تشریف فرمائی سرکار خانم دکتر غفاری

دکتر غفاری عضو هیت علمی دانشگاه UCSF

سرکار خانم دکتر غفاری عضو هیت علمی دانشگاه UCSF روز ۳۰ مهرماه در دانشگاه علوم پزشکی اراک واحد معاونت آموزش حضور بهم رساند ومعاونت محترم آموزش ، جمعی از دندانپزشکان و دانشجویان این رشته به بحث و تبادل نظر پرداختند و از بخش های مختلف حوزه های مربوطه بازدید به عمل آوردند.

ادامه مطلب
برگزاری اولین دوره آزمون زبان انگلیسی MHLE مقطع (دکتری تخصصی Ph.D )

برگزاری اولین دوره آزمون زبان انگلیسی MHLE

برگزاری اولین دوره آزمون زبان انگلیسی مقطع  (دکتری تخصصی Ph.D ) رشته های علوم پزشکی MHLEبه صورت الکترونیک در مرکز آزمون الکترونیک معاونت دانشگاه علوم پزشکی اراک ، در روز جمعه مورخ ۱۹/۷/۹۸  رآس ساعت ۸ صبح برگزار می گردد.

ادامه مطلب