اخبار

برگزاری اولین دوره آزمون زبان انگلیسی MHLE مقطع (دکتری تخصصی Ph.D )

برگزاری اولین دوره آزمون زبان انگلیسی MHLE

برگزاری اولین دوره آزمون زبان انگلیسی مقطع  (دکتری تخصصی Ph.D ) رشته های علوم پزشکی MHLEبه صورت الکترونیک در مرکز آزمون الکترونیک معاونت دانشگاه علوم پزشکی اراک ، در روز جمعه مورخ ۱۹/۷/۹۸  رآس ساعت ۸ صبح برگزار می گردد.

ادامه مطلب
انتساب دکتر احسان مومنی به سمت ریاست دانشکده دندانپزشکی

تبریک انتساب دکتر احسان مومنی

جناب آقای دکتر احسان مومنی انتصاب شایسته حضرتعالی رابه سمت ریاست دانشکده دندانپزشکی تبریک عرض نموده وتوفیق روزافزون آنجناب را ازخداوندمتعال خواستاریم. کتر احسان مومنی جراح و دندانپزشک متخصص بیماریهای دهان و فک و صورت بورد تخصصی و عضو هیات علمی دانشگاه

ادامه مطلب